Trevis – Čelični oslonac vašeg preduzeća
Satelitski sistem odlaganja paleta
Satelitski sistem odlaganja paleta
-
+

Opis proizvoda

Uključenje viljuškara u statični drive-in prolaz zahteva veliku sposobnost, vreme i koncentraciju pošto se lako mogu oštetiti nosači regala i proizvodi. Satelitski sistem tako omogućava da postupci protiču bez uključivanja u regal, pošto su sva pomeranja nadzirana daljinski.
Omogućavaju:
• veći protok u odnosu na druge sisteme veće gustine
• postiže se veća stopa popunjenosti
• razmak između tovara može se prilagođavati
• sa najvećom tačnošću se može koristiti i u FIFO i u LIFO sistemu
• može se upotrebljavati u hladnim i minusnim režimima skladištenja
• bez potrebe za specijalnom opremom
• "autopower-off" funkcija omogućava produžavanje dužine "života" napajanja
• jednostavno za upotrebu i održavanje
• neometano čuvanje po dubini

Sadržaj korpe
Close
Back to top