Trevis – Čelični oslonac vašeg preduzeća

Opis proizvoda

Pokretni regali predstavljaju poseban sistem, izrađen za trajnije skladištenje paleta ili ostale teške robe. Regali se postavljaju na pokretne baze koje se pomeraju po šinama ugrađenim u pod skladišnog prostora.
Pojedinačne jedinice sistema se pomeraju elektronski, ceo sistem ima jedan prohod koji se otvara po želji korisnika.
Maksimalno iskorišćavanje podnih površina, zahteva jedan manipulativni prolaz.
Visok nivo popunjenosti regala.
100% pristup pojedinačnim paletama.
Posebno namenjen za prostore sa kontrolisanom temperaturom.
Bez potrebe za specijalnom opremom za manipulaciju.

Sadržaj korpe
Close
Back to top