Trevis – Čelični oslonac vašeg preduzeća

Opis proizvoda

Drive-in regali upotrebljavaju se tamo gde je zahtevana velika gustina uskladištene robe. Posebno su pogodni za objekte sa manjim brojem proizvodnih linija. Palete se čuvaju u sistemu blokova, gde jedan operativni prohod najčešće služi za dva bloka paleta. Tovarno vozilo ulazi u regalni sistem da dostavi ili odnese palete čuvane na konzolnim šinama koje se protežu kroz sistem. Prva odložena paleta poslednja izlazi iz skladišta, osim pri upotrebi Drive-Through sistema, sa kojim se palete mogu dovoziti i odvoziti sa obe strane.
Visoka gustina čuvanja – maksimalno iskorišćavanje prostora – ekonomično, sa većim brojem čuvanih paleta na kubnom metru u poređenju sa drugim sistemima skladištenja.
Manji obrt zaliha - primeren sezonskoj robi što je posebno interesantno za hladne i minusne režime skladištenja i čuvanje neupakovane, osetljive robe koju je nemoguće skladištiti jednu na drugoj.

Sadržaj korpe
Close
Back to top