Trevis – Čelični oslonac vašeg preduzeća
Pokretni arhivski regali na elektro pogon
Pokretni arhivski regali na elektro pogon
-
+

Opis proizvoda

Sistemom pokretnih regala može se za polovinu povećati iskorišćenje prostora, preglednost i dostupnost arhiviranih dokumenata. Namenjeni su za upotrebu kako u kancelarijskim tako i u arhivskim prostorima. U njihovoj osnovi su klasični regali (kancelarijski ili skladišni) postavljeni na posebne pokretne jedinice koje se kreću po šinama.

Osnova pokretnih sistema su kancelarijski regali Sysco

Opis:
Veliko iskorišćenje prostora u skladu sa indvidualnim potrebama korisnika.
Veliki izbor dodataka za veću preglednost uskladištenih dokumenata (pregrade, police na izvlačenje, okviri za viseće fascikle i sl...).
Pojedinačne regale je moguće zatvoriti rolo ili kliznim vratima i tako sadržaj u njima dodatno zaštititi od neovlašećnog pristupa.
Police su pomerljive po visini, sa visokom nosivošću koja se može povećati dodatnim ojačanjima.
Omogućeno je istovremeno pomeranje više pokretnih regala.
Mirno, tiho i sigurno pomeranje pokretnih regala po šinama.

Regale na elektro pogon odlikuje:
Pomeranje blokova se vrši jednim pritiskom na taster koji je moguće obaviti i laktom u slučaju kada su korisniku ruke zauzete. Svaki regalni blok ima svoju pametnu kontrolnu tablu, elektromotor i sopstvenu bateriju za napajanje.
Nema kablova, komunikacija među regalima se vrši preko sopstvene WiFi mreže koja automatski neprestano traži frekvenciju najjačeg signala.
Kretanje bez trzaja (kontrolisano kretanje i zaustavljanje). Praćenje putanje točkova na osi motora i razmaka regalnih polja preko senzora udaljenosti
Prijatan softverski korisnički interfejs za pametni telefon ili tablet, koji omogućava nadzor upotrebe sistema i nadogradnju različitih funkcija.
Mogućnost automatskog upita stanja, slanja grešaka ili teškoća u radu servisnoj službi, na upisanu e-mail adresu.
Dodela prava i programiranje pristupa pojedinačnom korisniku (PIN, RFID privezak, ili putem nove bezkontaktne bankovne tj. kreditne kartice korisnika).
Serijski ugrađen alarm i blokada pomeranja regalnih blokova.
Potpuno automatsko kalibriranje sistema.
Brže vreme pristupa, jer se svi regalni blokovi levo ili desno pomeraju istovremeno, a ne jedan za drugim.
Ugrađen sistem senzora, fotoćelija, merenja sile potiska regalnog bloka, MCMS sistem, koji nadzire povećanje snage električnog napona kada regal naiđe na prepreku. Sve to čini upotrebu sigurnom.
Povezivanje pokretnog sistema sa kontrolerom osvetljenja LED svetlima u prohodima i sistemom za gašenje požara u prostoru.
Modul za provetravanje, automatsko pomeranje u položaj za gašenje sa gasom.
Stanje pripravnosti za uštedu električne energije.

Sadržaj korpe
Close
Back to top