Trevis – Čelični oslonac vašeg preduzeća

Opis proizvoda

Sistemom pokretnih regala može se za više od polovine povećati iskorišćavanje prostora, preglednost i dostupnost do arhiviranih dokumenata. Mogu se koristiti u različitim skladišnim i arhivskim prostorima. U njihovoj osnovi su klasični regali, postavljeni na pokretne baze koje sse kreću po šinama.

Na pokretne baze mogu se staviti čak i postojeći klasični regali (tipski i nestandardni), fiokari, Arhivski ormani i sl.
Kvalitet i sigurnost upravljanja opremom potvrđuju sertifikati RAL, GS, CE, EN 15095 u skladu sa najnovijim zahtevima Evropske direktive za mašine i mehanizme.
Svojstva:
- lako pomeranje regala na elektro pogon,
- svaka pojedinačna jedinica ima ugrađen elektromotor,
- na prednjoj strani svih pojedinačnih jedinica je kontrolna tabla,
- najmanje jedna kontrolna tabla ima ekran preko kojeg se izvršavaju sva podešavanja sistema (kontrola pristupa, radni sati, ventilacija i napajanje, kalibracija sistema, jezičke opcije, osvetljenje, informacije o radu sistema),
- police se mogu postavljati na svakih 25 mm,
- pokrivne police su jednake kao sve ostale, sa jednakom nosivošću,
- sistem je moguće opremiti kliznim vratima za sigurnosnom bravom,
- različite dimenzije sistema u skladu sa osnovnim jedinicama (skladišni regal Steck, razni drugi regali),
- izrađeni na osnovu individualnih zahteva za svaki projekat posebno,
- moderno, računarsko projektovanje,
- mogućnost ucrtavanja opreme u postojeće nacrte (ACAD).

Više informacija možete naći u brošuri, koja vam je dostupna.

Sadržaj korpe
Close
Back to top