Trevis – Čelični oslonac vašeg preduzeća
Protivprovalni ili vatrootporni sef

Protivprovalni ili vatrootporni sef

Vatrootporni sefovi su najmanje dvozidni, ispunjeni gipsom ili lakim mineralnim punjenjem. Protivprovalni sefovi su dvoslojni ili troslojni i pored toga što uvek pružaju protivpožarnu zaštitu, opremljeni su raznim mehanizmima koji onemogućavaju provalu sefa.

Izbor sefa zavisi od toga šta će se u njemu čuvati i gde će biti postavljen. Za kućnu upotrebu obično preporučujemo protivprovalni sef, posebno ako će se u njemu čuvati novac, lična dokumenta, hartije od vrednosti, nakit itd. Stambene zgrade su takođe izloženije provalama i obično nisu zaštićene alarmom. Za sadržaje koji ne zanimaju provalnike, ponekad je dovoljan i vatrootporni sef.

Isto važi i za preduzeća u kojima se po zakonu kadrovska evidencija i važnija dokumentacija moraju čuvati u vatrootpornim sefovima. Sa značajem dokumenata povećava se i rizik od otuđenja, pa vredi razmisliti u kakvom sefu ćemo čuvati dokumenta i druge dragocenosti.

Kartotečni fiokari
Nazad na listu
Fiksni ili pokretni regali za arhiviranje dok...
Sadržaj korpe
Close
Back to top