Trevis – Čelični oslonac vašeg preduzeća

Opis proizvoda

Sistem se sastoji od automatizovanog ormana sa unutrašnjom opremom koja je prilagođena nameni upotrebe. Orman je podeljen na police ili nosače koji se rotiraju u skladu sa korisnikovim željama. Odabir konkretne police vrši se pomoću ekrana na dodir ili upotrebom računarskih programa. Izabrana polica se automatski otvara na prozoru za izdavanje. Sigurnost korisnika omogućavaju sigurnosne funkcije kako optičke tako i mehaničke koje su stalno aktivne.

Promišljen dizajn:
- visoka prilagodljivost sistema sa rešenjima prilagođenim korisniku, poštovanje specifičnih potreba korisnika
- prilagođavanje tehničkih rešenja korisniku
- integracija logističnih rešenja sa najnovijim tehnologijama na području automatizacije
- upotreba najboljih naprednih mehaničkih i elektronskih komponenti
- potpuno testiranje svakog automatskog kartotečnog ormana pre dostavljanja korisniku kako bi se osigurali sigurnost i funkcionalnost
- kontinuirano tehnološko nadograđivanje, istraživanje i razvoj

Ključne prednosti:
- znatna ušteda prostora
- mehanizam za upotrebu u skladištu
- optimizacija zaliha i manji troškovi skladištenja
- direktno upravljanje preko računara
- povećana produktivnost zaposlenih

Sadržaj korpe
Close
Back to top