Trevis – Čelični oslonac vašeg preduzeća

Čuvanje dokumenata od vatre

Premalo nas shvata koliko nam je važna dokumentacija koju vodimo u kompaniji. Veoma je važno da se ona čuva transparentno i da vodimo računa o njenoj bezbednosti.

Klasični vatrootporni fiokari i ormani posebno su pogodni za skladištenje često korišćene dokumentacije koja mora biti posebno zaštićena od požara (npr. kadrovska i medicinska dokumentacija).

Oni se odlikuju vrhunskom konstrukcijom i izradom, zbog čega efikasno štite dokumente od mogućeg požara. Dizajn sa više zidova sa mineralnim punjenjem obezbeđuje jedan do dva sata zaštite od požara. Kod fiokara je zagarantovana i protivpožarna bezbednost svake fioke (čak i ako je fioka otvorena, ostale fioke su zaštićene) kao i sigurnost tokom same upotrebe (sprečavanje otvaranja dve fioke istovremeno čime se sprečava prevrtanje fiokara).

Važno je da svi proizvodi budu u skladu sa potrebama korisnika i da svi imaju sertifikate koji odgovaraju srpskim i evropskim standardima. Ovu vrstu opreme je zato najbolje kupiti od zvaničnog predstavnika koji će na osnovu svog tehničkog znanja i iskustva moći da vas posavetuje o planiranju i kupovini.

Pre kupovine vatrootpornog ormana
Čuvanje dokumenata od vatre
Garderobni ormarići
Nazad na listu
Sertifikovani vatrootporni ormani
Sadržaj korpe
Close
Back to top