Trevis – Čelični oslonac vašeg preduzeća

Paletni regali

Raspored paletnog skladišta zahteva pažljivo razmatranje. Da bismo pripremili optimalan projekat, potrebno nam je mnogo inputa od strane klijenta. Koja će se roba skladištiti? Kolika je težina palete, dimenzije paleta, način pristupa paletama... Postoje li neke posebne karakteristike viljuškara koji će se koristiti?

Za manja skladišta obično je dovoljno postaviti klasične paletne regale, koji po dimenzijama odgovaraju uskladištenoj robi i samom prostoru.

Veća skladišta koja možda nemaju dovoljno prostora (ili previše robe) za klasične police za skladištenje mogu se organizovati dinamičnim načinom skladištenja paleta. Evo nekoliko opcija pomoću kojih možemo uštedeti prostor i postaviti nekoliko paletnih mesta na istu površinu.

Jedna od opcija je mobilni paletni regal MOVO. Pomoću sistema pokretnih polica možete na najbolji način iskoristiti prostor za skladištenje. To znači više nego duplo veći kapacitet skladištenja u poređenju sa konvencionalnim paletnim regalima. Investicioni troškovi za (novu) zgradu kao što su energija, troškovi upravljanja i čišćenja su smanjeni.

Pored toga, različiti dodaci sistema MOVO omogućavaju skladištenje različitih oblika robe.

Predlažemo višeslojne paletne regale za optimalno iskorišćenje visine skladišta. U slučaju načina rada gde više ljudi istovremeno traži robu, dokumenta, odeću i sl. u magacinu, regal se može izgraditi na više spratova. Radnici u skladištu koriste stepenice za pristup višim nivoima skladištenja. Takve konstrukcije su takođe opremljene otvorima na svakom nivou, koji omogućavaju isporuku palete sa zaliha. Liftovi i transportni sistemi mogu biti uključeni u višespratni sistem.

Paletni regali
Paletni regali
Vatrootporni ormani – zaštita od vatre
Nazad na listu
INOX garderobni ormani
Sadržaj korpe
Close
Back to top